i9-9980XE / 64G / Nvidia Titan xp slp

 

 

KakaoTalk_20200521_071612271.jpg

 

70b2894b2e2edd76d82de6146855a427.gif

 

 

 

사진 및 파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 왼쪽의 버튼을 클릭하세요.

파일 용량 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )
옵션 :
:
:
:
:
List of Articles